Ajattelijat

Parempien tuulien etsintää

 

Koski ei pauhaa

Innovoinnissa etsitään uutta. Mitä uudempaa pystytään tuottamaan, sitä innovatiivisempaa.

Innovoinnissa uuden etsiminen ja tuottaminen on oleellista ja itsestäänselvää. Innovoinnin kehittämisessä ei niin ole. Kehittäminen kulkee liikaa vanhoja ratoja riippumatta siitä, ovatko ne aikaisemminkaan vieneet kehitystä eteenpäin niin kuin on ollut tarkoitus. Innovoinnin kehittäminen ei ole itse kyennyt innovointiin, ei ainakaan niin paljon kuin on ollut tarve.

Innovointi kuin myös sen kehittäminen tuottavat huomattavasti vaatimattomampaa tulosta kuin on niiden tavoitteena. Eihän  sellaiseen tarvitse eikä pidäkään tyytyä.

Siitä se alkoi.

 

Kunnon kuohut

Miten saadaan aikaan kunnon kuohut innovointiin ja sen edistämiseen?

Alkoi kivien ja kantojen kääntäminen. Vanhoihin näkemyksiin, malleihin ja menetelmiin ei ollut syytä nojata. Eiväthän ne olleet tuottaneet tavoiteltuja tuloksia siihenkään mennessä. Parhaisiin tartuttiin, mutta uusien etsiminen oli se ydinjuttu.

Uuden etsiminen oli ykkösohjuri kaikissa vaiheissa. Sokeiden pisteiden etsimisessä. Innovoinnin arvioinnissa. Lähestymistapojen määrittelyssä. Tiedonhankintatavoissa. Kehittämismenetelmien rakentamisessa. Verkoston hyödyntämisessä.

 

Neljä ajuria

 Kunnon kuohujen etsinnän metodiikassa osoittautui erittäin merkittäviksi neljä ajuria.

Uuden etsimisen pitäminen ykkösajurina kaikissa vaiheissa on se tärkein. Vanhoihin uriin putoaminen osoittautui erittäin suureksi riskiksi. Riski liittyi innovointia ja sen kehittämistä ohjaaviin ajattelutapoihin, innovoinnin kehittämismenetelmiin kuin myös siihen, mikä ylipäätään on innovoinnin kehittämisessä mahdollista.

Kehittäminen verkostoissa ja verkostojen verkostoissa osoittautui paljon ennakoitua tärkeämmäksi. Se on tuonut kehittämistyöhön mittaamattoman laajan kokemus- ja näkemyspiirin. Eikä vain nimellä vaan myös anonyymisti. Verkostot ovat toimineet myös tärkeänä uusien menetelmien ja niiden soveltamisten kokeilukenttänä.

Kolmantena ajurina on ollut korkeamman innovointikyvyn taitojen, kokemusten, prosessien ja ratkaisujen etsintä sieltä, missä sitä jo konkreettisesti on olemassa. Innovatiivisilta ihmisiltä ja ryhmiltä. Innovatiivisia elementtejä sisältävistä prosesseista. Korkeampaan innovatiivisuuteen ohjanneista oivalluksista. Sellaisista teorioista, ihmiskäsityksistä, ajattelutavoista, taidoista ja menetelmistä, jotka näyttivät lisäävän mahdollisuuksia tuottaa korkeampaa uutuusarvoa.

Neljäntenä on ollut kaiken uuden välitön kokeileminen ja soveltaminen käytännössä, sitä kautta niiden edelleen kehittäminen ja heti perään uudelleen kokeileminen.

 

Ajattelijat

Edellinen johti siihen, että intohimoisesta osallistumisesta huolimatta tai juuri siksi allekirjoittaneestakin tuli yksi lenkki muiden joukossa. Kehittämistyön päästyä vauhtiin en läheskään aina osannut sanoa, missä määrin olin ohjaamassa prosessia ja missä määrin prosessi ohjasikin minua. Samantyyppisiä kokemuksia kuulee nykyään yhä enemmän ihmisiltä, jotka ovat vieneet kehittämistyötä aikaisempaan enemmän, rohkeammin ja avoimemmin verkostoihin ja myös yli totuttujen rajojen.

Prosessia voisi siksi kuvata yhteiseksi ajatteluprosessiksi, jossa on hyödynnetty yhtä hyvin menneiden ja nykyisten ihmisten kokemuspääomaa ja näkemyksiä kuin myös tämän prosessin aikana tuotettuja, kokeiltuja ja kehitettyjä uusia sellaisia.

 

Lisätietoja

www.meo.fi

www.linkedin.com/in/jariranne

jari.ranne(at)meo.fi

+358 40 5515207

@JariRanne

Innovaatioblogit (2014-) Tekniikka & Talous -lehden nettisivuilla.

Innovaatiovlogit (2017-) Youtube.

Ranne, Jari (2015) Sytytä innovatiivinen ajattelu! Yrityskirjat Oy.