Blogs & Vlogs

Puheista ideoiden rakentamiseen

Harva kieltää nykyään uutuusarvoisten ideoiden tuottamisen tärkeyden. Tunnettua silti on, etteivät puheet tai myönteiset suhtautumiset aina johda käytännön tekoihin. Ammatillisuuteen...

Juurihoitoa innovatiiviseen ajatteluun

Kestävä ja roihuava innovatiivinen ajattelu ankkuroituu ihmisen syvimpiin arvoihin asti. Sieltä pitäisi löytyä sen tyyppistäkin näkemystä, jonka perusteella kokee ratkaisujen...

Näin sytytät innovoinnin palon organisaatiossasi

Tuottoisaa innovointia ei synny vain satunnaisilla kipinöillä. Tarvitaan oikeat sytykkeet, joilla saadaan roihahtamaan kunnon tuli. Ei kannata luottaa vain siihen,...

Innovointi kaipaa rajattomasti ajattelevaa

Innovointi edellyttää totutun ajattelun rajojen ylittämistä. Pysymällä vain tutussa ja turvallisessa, suljetaan suuri osa todellisuudesta pois. Se, mitä suljetaan ajattelun...

Innovoinnin mestarit menevät syvälle

Mestareilta kannattaa ottaa oppia innovoinnissa. Monet heistä hallitsevat tietoisen ajattelun menetelmiä laajemmin kuin muut. He osaavat myös hyödyntää tiedostamattoman mielen...

Älä aliarvioi arkista kekseliäisyyttä

Innovointi voi olla paljon aikaa vaativaa, lyhyitä hetkiä, tai jotain siltä väliltä. Se voi olla syvälle luotaavaa ja laajaa tai...

Herra 43v:n resepti innovointiin

Kolmen hengen porukan innovointikyvyt arvioitiin. Kaikilla arvioiduilla oli sama koulutus, kokemusta ja ammattitaitoa. Kahden tulokset olivat vaatimattomat, joskin riittivät vähittäiseen...

Teroitetaan innovointiaseet – tylsillä ei pääse pitkälle

Innovaation ydin on sen uutuusarvo. Vähäistä uutuusarvoa ei kannata tavoitella silloin, kun on mahdollisuus suureenkin. Matalat tavoitteet kun eivät vaadi...

Käyvätkö päät yrityksessäsi puoliteholla?

”Mikä on tuon kalliin koneen käyttöaste?” ”Se oli viime kuussa 80 %.” ”Entä valmistusmateriaalin hukkaprosentti?” ”Keskimäärin 8 %.” ”Paljonko ihmisten...

Näillä virheillä todelliset innovaatiot jäävät syntymättä

Innovointi hyytyy jo alkumetreillä, jos tuotosten kaupallinen hyöty korostuu liikaa innovoinnin määrittelyssä. Se kapeuttaa innovointia liian aikaisin ja liian tutuille...

1 4 5 6