Blogs & Vlogs

Teroitetaan innovointiaseet – tylsillä ei pääse pitkälle

Innovaation ydin on sen uutuusarvo. Vähäistä uutuusarvoa ei kannata tavoitella silloin, kun on mahdollisuus suureenkin. Matalat tavoitteet kun eivät vaadi...

Käyvätkö päät yrityksessäsi puoliteholla?

”Mikä on tuon kalliin koneen käyttöaste?” ”Se oli viime kuussa 80 %.” ”Entä valmistusmateriaalin hukkaprosentti?” ”Keskimäärin 8 %.” ”Paljonko ihmisten...

Näillä virheillä todelliset innovaatiot jäävät syntymättä

Innovointi hyytyy jo alkumetreillä, jos tuotosten kaupallinen hyöty korostuu liikaa innovoinnin määrittelyssä. Se kapeuttaa innovointia liian aikaisin ja liian tutuille...

1 5 6 7