Blogs & Vlogs

Käyvätkö päät yrityksessäsi puoliteholla?

”Mikä on tuon kalliin koneen käyttöaste?” ”Se oli viime kuussa 80 %.” ”Entä valmistusmateriaalin hukkaprosentti?” ”Keskimäärin 8 %.” ”Paljonko ihmisten...

Näillä virheillä todelliset innovaatiot jäävät syntymättä

Innovointi hyytyy jo alkumetreillä, jos tuotosten kaupallinen hyöty korostuu liikaa innovoinnin määrittelyssä. Se kapeuttaa innovointia liian aikaisin ja liian tutuille...

1 5 6 7