Tiimi+

Mitä tarkoittaa?

Tiimiin hankitaan sen innovointityötä täydentämään innovointiasiantuntija määräajaksi vertaisjäseneksi.

Innovointiasiantuntija ostetaan 1,5-9 kuukaudeksi osallistumaan tiimiin viikoittain esim. 2 x 2,5 h.

Hän on tiimissä jäsenen roolissa eli keskustelee, ottaa kantaa, tuo tiimiin osaamisensa ja on mukana innovoimassa kohteena olevaa innovoitavaa asiaa täysillä kuten toisetkin tiimin jäsenet.

Hän tuo tiimiin sellaista lisäosaamista, mikä hyödyttää tiimiä innovointitehtävässään. Hän on ensisijassa tiimissä jäsenen roolissa ja mukana innovoimassa, mutta tehtävä voidaan määritellä myös painottumaan tarkemminkin esim. esim. kysymysten esittäjäksi, kommentoijaksi, tiimin muille jäsenille vieraampien näkökulmien tuojaksi, tietyn innovointimetodin osaajaksi tms.