Inno+80%

Inno+80% -kehittämispaketin sisältö

Innovoinnin ja innovointikyvyn kehittämisen edellytykset

Sisältää useiden osa-alueiden päivittämisen, mm: 1) Lähtötilanne ja tavoitteet. 2) Innovointikyvyn kehittämistä ohjaavat arvot, asenteet, ajattelutavat ja uskomukset. 3) Kehittämistapojen vaikuttavuuden määrittely ja kehittämistapojen optimointi. 4) Hyviksi koettujen kehittämistapojen ja kokemusten jakaminen, täydentäminen ja jalostaminen osallistujien kesken.

Innovointikyvyn kehittäminen

Kehittäminen sisältää 3 rinnakkaista osaprosessia: 1) Innovoivan ajattelun ja -taidon kehittäminen. 2) Kehittämistehtävät ja käytännön sovellustyöt omiin konkreettisiin kohteisiin liittyen. 3) Kehittymisen ja sovellustöiden ohjaus.

 

Inno+80% sinulle?

Muodostuu kuudesta workshop-sarjasta, joissa kussakin 6 workshoppia, a 4 h, 2/kk.

Workshoppien välillä henkilö- tai ryhmäkohtaiset kehittämistehtävät ja käytännön sovellustyöt.

Kehittymisen ja sovellustöiden ohjaus workshopeissa ryhmissä ja workshoppien välillä henkilökohtaisesti tai ryhmissä.