Kiireetön esimies

Kiireetön, mutta menestyvä esimies!

Löytyykö sellaisia esimiehiä, jotka osaavat luoda ympärilleen rauhallista ja rentoa tunnelmaa, tekevät ihan normaalin pituista työviikkoa, voivat hyvin ja samaan aikaan tekevät porukoidensa kanssa hyvää tulosta, kehittävät hyvin ja tuotoksiin ja palveluihin ollaan tyytyväisiä? Onko tuollainen mahdollista nykyaikana, kun tuutin täydeltä tuodaan aivan toisensuuntaista kehityssuuntaa esille?

Sellaisia löytyy ja sellaiseksi kehittyminen on mahdollista. Miten sellaisen voi oppia? Miten he sen oikein tekevät ja käytännössä toteuttavat?

Nykyinen vallitseva malli on kestämätön

Nykyinen kiirettä ja kovaa vauhtia ihannoiva esimiesmalli on pidemmän päälle tuhoisa. Se ylläpitää ja ruokkii lyhytjänteistä ja pinnallista ajattelutapaa ja toimintatapaa. Sen mallin huumassa olevilla ei ole aikaa pysähtyä keskustelemaan ja pohtimaan henkilöstön kanssa kunnolla. Ilman keskustelua henkilöstön osaamisen hyödyntäminen jää vajaakäyttöön, kehittäminen jää pinnalliseksi ja on lähes mahdotonta luoda yhteisöön innostunutta henkeä. Toiminnasta tulee helposti tulipalojen sammuttamista ja oleellinen jää hämäräksi. Eikä tervettä ole sekään, että hyvät ja kehityskykyiset esimiehet polttavat itsensä loppuun ennen kuin he edes ehtivät kehittyvät parhaimmilleen.

“Calm down and Concentrate”

Tulevaisuuden johtamismalli on sellainen, missä korostuu rauhoittuminen ja keskittyminen oleelliseen ja vaikuttavaan. Siihen pääsemiseksi on keskityttävä mm. siihen, että tavoitteista ja sinne johtavista keinoista kuin myös niiden arvioimisesta ja kehittämisestä tehdään yhteinen asia. Se edellyttää, että yhdessä henkilöstön kanssa kuin myös yli monien rajojen asioista keskustelu, pohtiminen ja kehittäminen nousevat kärkitoiminnaksi. 

Sellaisia esimiehiä jo löytyy ja sellaiseksi kehittyminen on mahdollista. Sen suuntaista kehitystä voi myös varmistaa ja nopeuttaakin.

Siihen pääsemiseksi yritys tarvitsee tavoitteellisen, realistisen ja vaikuttavan action planin. Sen laatimiseen kuin myös toteuttamisen varmistamiseen ja kehityksen nopeuttamiseen voita saada sparrausta. Ota yhteyttä!